Alla oleva yhdistyksen kannanotto on lähetetty Helsingin kaupungin kielikylvystä vastaavalle virkamiehelle sekä tiedoksi Lauttasaaren ala-asteen rehtoreille ja kielikylpypäiväkodeille 29.8.2019

Esitys päiväkotien kielikylpyryhmien sisäänottomäärien koordinoinnista

Esitämme Helsingin kaupungille, että se ryhtyisi toimiin, joilla ruotsin kielen kielikylpyä tarjoavien päiväkotien sisäänottomääriä ryhdyttäisiin koordinoimaan nykyistä paremmin. Olemme huolissamme nykyisestä tilanteesta ja sen vaikutuksista koulujen kykyyn tarjota laadukasta kielikylpypolkua. Kokemuksemme perustuvat tilanteeseen Lauttasaaressa, mutta ongelma saattaa olla yleisempikin.

Tällä hetkellä kielikylpyä varhaiskasvatuksessa tarjoaa Lauttasaaressa kaksi yksityistä päiväkotia ja yksi kunnallinen päiväkoti. Kaupungin lopetettua ostopalvelusopimuksen vanhempainyhdistyksen ylläpitämältä päiväkoti Säleniltä ja sen muututtua luonteeltaan kokonaan yksityiseksi, on dynamiikka saaren kielikylpytoiminnassa muuttunut olennaisesti.

Yksityiset päiväkodit saavat periaatteessa tehdä täysin vapaasti päätökset siitä, kuinka monta lasta mihinkin ryhmään otetaan. Kunnallinen päiväkoti puolestaan joutuu ottamaan mahdolliset kaupungin sisäiset siirrot, esimerkiksi perheiden muuttaessa.

Aikaisemmin kielikylpypäiväkodit toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä ja pyrkivät muodostamaan esikouluvaiheessa yhdessä yhteensä 24 oppilaan ryhmän, joka siirtyi ala-asteelle ekaluokalle. Tällä hetkellä on niin, että vuonna 2012 syntyneitä, nyt tänä syksynä koulunsa aloittaneita on 29 oppilasta. Myös vuonna 2013 syntyneitä lapsia on Lauttasaaren kolmessa kielikylpypäiväkodissa ensi syksynä aloittavissa eskariryhmissä yhteensä 30. Nämä ylisuuret luokkakoot aiheuttavat Lauttasaaren ala-asteella päänvaivaa, sillä ylisuurelle luokalle tarvitaan myös resurssiopettaja. Lopputuloksena ylisuuret luokat vievät resursseja muulta opetukselta ja johtavat siihen, että syntyy negatiivisia asenteita kielikylpyä kohtaan.

Lauttasaaren ala-asteen johtokunta on linjannut keväällä 2019, että kielikylvyssä vähimmäisoppilasmäärä on 20 ja enimmäismäärä 24, kuitenkin niin että kaikille saarella kielikylvyn varhaiskasvatuksen saaneille tarjotaan paikka koulussa.

Pyydämme kaupunkia selvittämään, että miten varmistetaan se, että syntyvät kielikylpyluokat ovat kohtuullisen kokoisia ja että kielikylpytoiminnan jatkuminen toteutuu koordinoidusti päiväkotien ja koulun välisenä yhteistyönä. Pyydämme kaupunkia ottamaan aktiivisemman roolin asiassa. Taustalla on huoli kielikylpytoiminnan tulevaisuudesta ja ennen kaikkea toiminnan laadusta tulevina vuosina.

Annamme mielellämme lisätietoja Lauttasaaren tilanteesta.

Helsingissä 29.8.2019
Lauttasaaren kielikylpy ry:n hallitus