Ruotsin kielen kielikylpypolku aloitetaan Lauttasaaressa (päiväkodista riippuen) 4–5 -vuotiaana. Kielikylpy on tarkoitettu suomenkielisten perheiden lapsille ja kielikylpyopetus jatkuu peruskoulussa.

Päivähoidon aloituspaikat saaren kielikylpyryhmissä sekä hakijamäärät vaihtelevat vuosittain. Edellisen vuoden tilanne voi olla aivan eri kuin tulevan, joten hakemus kannattaa tehdä, mikäli on kielikylvystä kiinnostunut. Kiinnostuksen kielikylvystä voi ilmaista päivähoitohakemuksessa jo varhaisessa vaiheessa, vaikka lapsi ei vielä olisikaan kielikylpyiässä.

Katso myös Helsingin kaupungin sivut kielikylvystä ja kielikylpypolusta Helsingissä. Hakuohjeet oheisissa materiaaleissa koskevat kunnallisia kielikylpypäiväkoteja. Yksityisellä puolella tarkemmat tiedot saa suoraan päiväkodeista.

Lisätietoja hakuprosessista ja kielikylpyryhmistä saa ottamalla yhteyttä saaren kielikylpypäiväkoteihin:

HAKU LOKKIIN

Lokin paikkoja voi hakea sähköisellä päivähoitohakemuksella. Seuraavan syksyn aloituspaikkojen haku Lokkiin tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä. Lokin valinnat perustuvat Helsingin kaupungin kielikylvyn valinnan periaatteisiin.

HAKU SÄLENIIN

Kielikylpypäiväkoti Sälen on vanhempainyhdistyksen hallinnoima, voittoa tavoittelematon yhdistys. Säleniin haetaan täyttämällä tulostettu hakemus Helsingin kaupungin  kasvun ja koulutuksen toimialan sivuilta  ja tuomalla se Säleniiin. Sälenin hakuaika on periaatteessa jatkuva. (Hakusykli on kuitenkin samansuuntainen Lokin kanssa, syksyn valinnat tehdään keväällä).