Tiivis yhteistyö lasten vanhempien, hoitajien ja opettajien välillä on tärkeää. Tutkimusten mukaan hyvin motivoituneiden ja positiivisesti kielen oppimiseen suhtautuvien vanhempien lapset oppivat kieltä nopeammin.

Kielikylpyä aloittavalle lapselle kerrotaan, että päiväkodin hoitajat ja opettajat ymmärtävät kyllä kaiken mitä lapsi kertoo omalla äidinkielellään vaikka vastaavatkin  ruotsin kielellä.

Lapselle kieli on ilmaisukeino, ei tavoite. Siksi vanhemman ei tule pyytää lasta kääntämään lauseita.

Vanhemman ei tarvitse korjata lapsen kieltä. Päiväkodissa ja koulussa opettajat toistavat lapsen lauseet oikein ruotsiksi aina tarvittaessa.

Perhe voi myös yhdessä käydä ruotsinkielisissä kulttuuritapahtumissa, esim. teatterissa, elokuvissa ja konserteissa.

Jo kielikylvyssä olevien lasten vanhemmat saavat toisiltaan paljon hyödyllistä tietoa. Kokemuksia voi vaihtaa yhteisissä tapahtumissa ja yhdistyksessä toimimisen kautta.

Hyödyllistä tietoa vanhemmille:
– Heidi Harju-Luukkainen: Sukellus kielikylpyyn. Perustietoa vanhemmille kielikylvystä.
Kielikylpy (tietoa Helsingin kaupungin sivuilla)