Föreningen Drumsö språkbad rf har som målsättning att utveckla och öka vetskapen om språkbadsverksamheten på Drumsö och vill samtidigt på allt sätt ge sitt stöd till alla våra svenskspråkiga språkbad verksamma inom daghem och skolor.

För föräldrar och utbildningens hela personal ordnar föreningen varje höst en mycket populär och omtyckt  Vin & Ost -kväll.

Föreningen följer aktivt med utvecklingen av språkbadsverksamheten och eftersträvar, att med sina egna förslag och utredningar påverka och säkerställa en positiv framtid för undervisningen.

Verksamheten finansieras via medlemsavgifter, stipendier och andra understödsformer.

Drumsö språkbad rf grundades år 1994 med målsättningen att etablera språkbadsundervisning på ön. För närvarande verkar föreningen mycket aktivt på alla nivåer av  denna undervisning: i daghem, Lauttasaaren ala-aste och Lauttasaaren yhteiskoulu. Verksamheten omfattar bl. a. stöd för anskaffning av undervisningsmaterial och -utrustning, arrangemang av resor och kurser, allt i syfte att förkovra språkkunskaperna.

Föreningen fungerar helt på frivillig basis. Kommunikationen går i  huvudsak på finska, men alla är hjärtligt välkomna med!