Vuosittainen jäsenmaksu ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2023 varsinaisilta jäseniltä on 25 euroa ja kannatusjäseniltä minimissään 50 euroa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain.

Uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksu on 25 euroa ja kannatusjäsenten minimissään 50 euroa, joka kattaa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kielikylpyopetuksessa tai -päiväkodissa olevien lasten vanhemmat ja huoltajat, kielikylvyn parissa työskentelevät henkilöt sekä muuten yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti toimivat henkilöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä maksamalla yllä ilmoitettu jäsenmaksu Lauttasaaren kielikylpy-yhdistyksen tilille  FI6640550010571590 / Aktia BIC: HELSFIHH (uusi tilinnumero 16.3.2022 alkaen!)

Kirjoita maksun tietoihin joko ”jäsen” tai ”kannatusjäsen” sekä oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite tarvitaan jäsenviestintää varten. (Jos pankkisovellus ei hyväksy @-merkkiä, kirjoita tilalle ”at”).

Voit maksaa jäsenmaksun nyt myös Mobile Pay:lla numeroon 16182
Numero ohjaa Mobile Pay maksun yhdistyksen tilille. Jos maksat Mobile Pay:lla jäsenmaksun henkilöstä, joka ei ole entuudestaan jäsen (eli ei saanut tätä viestiä sähköpostiinsa), lähetä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen uuden jäsen tiedot: nimi ja sähköpostiosoite. 

Jäsenyyden irtisanominen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Tietosuoja

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöjämme Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukaisiksi. GDPR (General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018 kaikissa EU-maissa. Se vahvistaa yksityishenkilöiden tietosuojaa ja määrittelee entistä tarkemmin, miten yritykset saavat kerätä ja käsitellä henkilötietoja.

Lue tietosuojaseloste täältä.