Lauttasaaren kielikylpy-yhdistys haluaa kasvattaa kielikylpyyn liittyvää asiantuntemusta ja lisätä tietoa kielikylvystä.

Yhdistys tukee Lauttasaaressa toimivien ruotsin kielen kielikylpypäiväkotien ja kielikylpyluokkien toimintaa, esimerkiksi avustamalla välineiden ja oppimateriaalien hankinnassa sekä kielitaitoa kehittävien retkien, kurssien ja leirien järjestämisessä.
> Kielikylpytuen hakeminen

Huhtikuussa Kirjan ja ruusun päivänä yhdistys lahjoittaa kielikylpy-yhteisöille hakemuksetta stipendejä kirjahankintoihin. Lisäksi yhdistys jakaa koululaisille kevätstipendejä ruotsin kielen käytöstä.

Vanhemmille ja opetushenkilökunnalle yhdistys järjestää syksyisin suositun Ost & Vin -illan.  > Ost & Vin

Yhdistys seuraa tiiviisti kielikylpyyn liittyvää päätöksentekoa ja pyrkii aloittein ja kannanotoin vaikuttamaan kielikylpyopetuksen edellytysten turvaamiseen ja kehittymiseen.
> Kannanotot

Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuin > Jäsenyys sekä hakemalla apurahoja ja avustuksia.

Yhdistys kutsuu jäsenensä koolle kaksi kertaa vuodessa. Huhti–toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Syksyllä järjestettävässä syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus sekä valitaan tulevan vuoden hallitus.