Kielikylpyopetus alkaa Lauttasaaren päiväkodeissa 4–5 vuoden iässä päiväkodista riippuen. Ryhmän aikuiset puhuvat lapsille kielikylpykieltä, eli ruotsia. Kielikylpy on tarkoitettu suomenkielisten perheiden lapsille ja kielikylpyyn tulevan lapsen ei tarvitse osata lainkaan ruotsia. Kielikylpypolku jatkuu Lauttasaaren ala-asteella (Myllykallion koulu) yhtenä kielikylpyluokkana 1.–6. luokilla ja Lauttasaaren yhteiskoululla yläkoulun 7.–9. luokilla.

Kielikylpymenetelmän tavoitteena on toiminnallinen kaksi- tai monikielisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että kielikylpyyn osallistuvat lapset kykenevät käyttämään sekä äidinkieltään että kielikylpykieltään vaivattomasti kaikissa arkipäivän tilanteissa.

Kielikylpy edistää oppilaan älyllistä kehitystä ja luovuutta. Verbaalinen ja ei-verbaalinen luovuus on todettu olevan kehittyneempää kuin yksikielisillä. Kahden kielen käytössä saa enemmän virikkeitä, on tehtävä enemmän töitä löytääkseen keinoja asioiden ymmärtämiseen.

Kielikylpylasten asenne vieraskielisiä kulttuureja ja ihmisiä kohtaan kehittyy myönteiseksi.

KIELIKYLPYOPETUS LAUTTASAAREN KIELIKYLPYPÄIVÄKODEISSA
– Päiväkoti Lokki, kielikylvystä löytyy tietoa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmasta
Språkbadet Sälen

KIELIKYLPYOPETUS LAUTTASAAREN ALA-ASTEELLA
Kielikylvyn opetuksesta voi lukea Lauttasaaren ala-asteen opetussuunnitelmasta.

KIELIKYLPYOPETUS LAUTTASAAREN YHTEISKOULUSSA
Kielikylvyn opetuksesta voi lukea LYKin verkkosivuilta.