Tutkimustietoa saa mm. Vaasan yliopistosta, Pohjoismaisten kielten yksikön Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksesta. Keskuksen pääasiallinen tehtävä on kaksi- ja monikielisyyden tutkiminen ja painopisteenä on erityisesti varhainen täydellinen kielikylpy ruotsin kielellä.

Muita linkkejä:

– Heidi Harju-Luukkainen: Kielikylpy Suomessa varhaiskasvatuksen kentällä – Mihin suuntaan tulevaisuudessa? (lähde: Varhaiskasvatuksen Tiedelehti 2013)

– Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Peltoniemi, A. & Skinnari, K. Kielikylpy Suomen kunnissa 2017 : selvitys kotimaisten kielten kielikylvyn tilanteesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa (Jyväskylän yliopisto 2018)

– Kaksikielinen opetus Opetushallituksen sivustolla