– Tietoa kielikylvystä ja kielikylpyopettajien koulutuksesta löytyy Åbo Akademin sivustolta. Sivuston kautta löytyy myös Vaasan yliopiston aiemmat kielikylpyyn liittyvät julkaisut (> Publikationer > Tidigare vetenskapliga publikationer inom språkbad).

– Heidi Harju-Luukkainen: Kielikylpy Suomessa varhaiskasvatuksen kentällä – Mihin suuntaan tulevaisuudessa? (lähde: Varhaiskasvatuksen Tiedelehti 2013)

– Sjöberg, S., Mård-Miettinen, K., Peltoniemi, A. & Skinnari, K. Kielikylpy Suomen kunnissa 2017 : selvitys kotimaisten kielten kielikylvyn tilanteesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa (Jyväskylän yliopisto 2018)

– Kaksikielinen opetus Opetushallituksen sivustolla

– Kielikylpyopettajiksi opiskelevien kertomuksia voit lukea Åbo Akademin kielikylpyblogista.