KIELIKYLPYTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Kielikylpytukea voivat toimintaansa hakea Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevat ruotsinkielen kielikylpypäiväkodit, -luokat ja -koulut.

Tuen tarkoitus on edistää ja kehittää kaksikielisyyttä, erityisesti suomenkielisten lasten ruotsinkielen taitoa. Lisäksi tuella kehitetään kommunikaatiotaitoja, eri kulttuurien ymmärrystä sekä kieliasenteen kehittymistä Lauttasaaressa.

Tukea myönnetään:

  • Kielikylpyyn liittyviin materiaali-, väline- tai -kirjahankintoihin
  • Kielikylpyyn soveltuviin kultuurikäynteihin, opastuksiin, pääsymaksuihin sekä esityslippuihin
  • Retken, kurssin tai leirikoulun ruotsinkielisen ohjelman järjestämiseen

Yhdistys tukee oppilaiden osuutta teatterivierailun/retken/leirikoulun kustannuksista. Yhdistys ei lähtökohtaisesti tue matkakustannuksia, opetushenkilökunnan kustannuksia tai leirikouluihin osallistuvan opetushenkilökunnan tai aikuisten kustannuksia.

Kielikylpytuen hakuaika on jatkuva:

  • Helmikuun loppuun mennessä tulleet hakemukset käsitellään maaliskuun aikana
  • Syyskuun loppuun mennessä tulleet hakemukset käsitellään lokakuun aikana.

Hallitus myöntää kumpanakin jakokautena tukea käytettävissä olevien varojensa mukaan.

Selvitys mahdollisesta edellisestä tuesta tulee olla toimitettuna yhdistykselle ennen uuden tuen myöntämistä.

Keväällä myönnetty tuki tulee käyttää ja raportoida myöntövuoden kuluessa. Syksyllä myönetty tuki tulee käyttää ja raportoida seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tuki raportoidaan lähettämällä lyhyt kirjallinen kuvaus sekä valokuva tuen käytöstä julkaistavaksi kielikylpy-yhdistyksen Facebook-sivuilla (huom: kuvien tulisi olla sellaisia, joista ei suoraan tunnista henkilöitä). Kertomus ja kuva  toimitetaan kielikylpy-yhdistyksen sähköpostiin kuukauden kuluessa tuen käyttämisestä.

Hakemuslomake (Microsoft Word) avautuu oheisesta linkistä. Täytetty lomake lähetetään sähköpostitse yhdistykselle osoitteeseen: lauttasaarenkielikylpy(at)gmail.com. Lisätietoja voi tiedustella myös sähköpostilla.

Kielikylpytuen hakemuslomake