Kielikylpyluokat säilyvät Lauttasaaren ala-asteella jatkossakin

Lauttasaaren kielikylpy-yhdistyksen tiedote

Uusi Lauttasaaren alakoulu avataan Vattuniemessä näillä näkymin tammikuussa 2020. Kielikylpyyn liittyen on kyselty, missä kielikylpyluokat jatkossa ovat – jatkavatko ne Lauttasaaren ala-asteella vai siirtyvätkö ne Vattuniemen uuteen kouluun vai olisiko kielikylpyluokkia jatkossa mahdollisesti kummassakin koulussa.

Ruotsin kielen kielikylpyluokat tulevat pysymään jatkossakin Lauttasaaren ala-asteella ja uusia kielikylpyluokkia ei tule Vattuniemen kouluun (poikkeuksena Myllykallion koulun v. 2020 alussa alkavan peruskorjauksen aikaiset väistötilasuunnitelmat, joista on erikseen tiedotettu Wilmassa ja jotka koskevat tämän hetkisen tiedon mukaan vain joitakin nykyisiä luokkia, ei tulevia).

Kielikylpy jatkuu Lauttasaaressa ”yksisarjaisena” eli kolmesta kielikylpypäiväkodista, Bamsesta, Lokista ja Sälenistä, muodostetaan kunakin vuonna yksi uusi K-luokka Lauttasaaren ala-asteelle. Kaksi rinnakkaisluokkaa vaatisi toista ko. ikäluokkaa vastaavaa määrää lisää kielikylpypaikkoja päiväkodeissa per vuosi ja tällä hetkellä sellaista ei ole tiedossa.