Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Alla oleva yhdistyksen kannanotto on lähetetty Helsingin Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja tiedoksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajille sekä Lauttasaaren kielikylpypäiväkotien ja -koulujen johtajille ja rehtoreille 18.12.2017

Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Lauttasaaren kielikylpy ry – Drumsö språkbad rf:n kannanotto Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 pidettävän kokouksen päätösehdotukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee tiistaina 19.12.2017 kokouksessaan mm. ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteereitä Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tämä on hieno asia, sillä se selventää kielikylpyyn valintaa päiväkodeissa. Kielikylvyn valintakriteereitä ei ole aiemmin erikseen päätetty lautakunnassa.

Lauttasaaressa ruotsin kielen kielikylpy on ollut erittäin suosittua pitkään ja useampana vuonna peräkkäin hakijoita on ollut enemmän kuin avoimia kielikylpypaikkoja. Ns. sisarusperuste on ollut tärkeä osa Lauttasaaren kielikylpypolkua päiväkodista yläasteelle sekä perheiden sitoutumista kielikylpypolkuun.

Lauttasaaren kielikylpy ry toimii Lauttasaaren kielikylpypäiväkotien ja -koulujen tukena ja se pyrkii lisäksi edistämään kielikylpytoimintaa myös muuten Lauttasaaressa.

Yhdistys on viimeksi keväällä 2017 ottanut asiaan kantaa kielikylvyn valintakriteereihin. Viime keväällä kaupungilta kantautui ilman tiedotteita tieto, että sisarusperuste ei ole enää kielikylvyssä voimassa ja kaikki hakijat arvotaan ko. kevään valinnoissa, myös pienemmän sisarukset.
Asia synnytti paljon hämmennystä perheiden kesken, koska asia tuli esille erittäin myöhään ko. vuoden hakuajan loppuun nähden ja asiasta ei virallisesti tiedotettu. Monet perheet olivat myös aiemmin hakeneet esikoisiaan kielikylpyyn oletuksella, että myös pienemmät sisarukset jatkossa pääsevät kielikylpypolulle sisarusperiaatteen myötä.
Lauttasaaren kielikylpy -yhdistyksessä mielipiteemme oli keväällä ja on edelleen, että sisarusperiaatteen puuttuminen vain kielikylpyperheiltä asettaa ne muita perheitä huonompaan asemaan, vaikka kielikylpyperheiltä edellytetään tiukempaa sitoutumista kuin muilta perheiltä.

Nyt, kun kriteereistä virallisesti päätetään, toivomme, että huomioisitte yhdistyksemme alempana esittämät kohdat 1) sisarusvalinnan ikähaarukan kasvattaminen, 2) siirtymäajan asettaminen kriteereiden käyttöönotolle ja 3) kielikylvyn aloituspaikkojen lisääminen Lauttasaaressa.

1) Sisarusvalinnan ikähaarukan kasvattaminen

Lauttasaaressa toimii kolme kielikylpypäiväkotia (Bamses Språkbad, päiväkoti Lokki ja Språkbadet Sälen), joista kunnalliseen Lokkiin ja kaupungin ostopalvelupäiväkotiin Säleniin on tähän saakka haettu kaupungin hakulomakkeella ja myös päivähoitomaksut niissä ovat pohjautuneet kunnalliseen maksumalliin. Bamse on päättänyt yksityisenä päiväkotina omista valintakriteereistään ja maksuistaan. Tulevana syksynä Lauttasaaren kielikylpypäiväkotien dynamiikkaan on tulossa muutos.

Tänä syksynä tehtiin päätös, että kaupunki ei jatka Sälenin ostopalvelusopimusta kevään 2018 jälkeen. Näin ollen Språkbadet Sälen muuttuu ensi syksystä 2018 lähtien myös valintakriteereiltään ja maksuiltaan täysin yksityiseksi päiväkodiksi. Tämän jälkeen päiväkoti Lokin kielikylpyryhmä jää Lauttasaaressa ainoaksi kunnallisen haun ja maksujen piirissä olevaksi kielikylpypäiväkodiksi. Samoin nyt päätettävät kielikylvyn valintakriteerit tulevat Lauttasaaressa koskemaan jatkossa ainoastaan päiväkoti Lokkia. Katsomme, että kaikilla perheillä ei välttämättä ole mahdollisuutta yksityiseen päivähoitoon ja näemme, että tämän myötä eri perheiden lapset ja pienemmät sisarukset voivat joutua eriarvoiseen asemaan kielikylpyvalinnoissa.

Kielikylpyvalintojen päätösehdotuksessa ehdotetaan, että ”samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle.” Päiväkoti Lokissa kielikylpy aloitetaan yleensä noin 5-vuotiaana (myös 4-vuotiaita on saattanut aloittaa muutama vuosittain). Tulkitsemme ehdotusta niin, että vanhemman ja nuoremman sisaruksen ikäero voi olla vain 1-2 -vuotta, mikäli perhe toivoo saavansa pikkusisaruksen sisaruskriteerein kielikylpyryhmään. Näin pieni sisarusten ikäero ei läheskään kaikissa perheissä toteudu ja suosii niitä perheitä, joissa lasten ikäero on pieni. Pyydämme jaostoa harkitsemaan hieman pidempää sisarusten ikähaarukkaa valintakriteereissä.

2) Siirtymäajan asettaminen kriteereiden käyttöönotolle

Lauttasaaren kielikylpy ry:n hallitus esittää jaostolle, että uusien valintakriteereiden käyttöönotolle asetetaan muutaman vuoden siirtymäaika, jotta huomioidaan ne perheet, joissa kielikylpy on mahdollisesti aloitettu aiemmin sisarusperiaatteeseen perustuen. Sisarusperusteiden muutoksesta tiedotettiin epäselvästi keväällä 2017 ja siitä ei virallista tiedotetta kaupungin suunnalta annettu.

3) Kielikylvyn aloituspaikkojen lisääminen Lauttasaaressa

Katsomme yhdistyksessä, että kielikylpypaikkoja on Lauttasaaressa liian vähän ja ajammekin paikkojen määrän lisäämistä saaren päiväkoteihin ja kouluihin niin, että Lauttasaaren ala-asteelle saataisiin muodostettua toinen ruotsin kielen kielikylpyluokka per ikäryhmä. Yhdistyksemme on saanut asiasta vanhemmilta yhteydenottoja ja toivomme, kielikylpypaikkojen määrää voitaisiin Lauttasaaressa lisätä jo lähiaikoina esim. uuden, vuonna 2019 valmistuvan kaksikielisen (suomi/ruotsi) päiväkoti Lauttasaaren yhteyteen, jotta kaikki halukkaat pääsisivät kielikylpypolulle ilman arvontoja niin kielikylpypolulla olevien perheiden sisältä kuin uusista perheistäkin.

Helsingissä 18.12.2017

Lauttasaaren kielikylpy ry:n hallitus