KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
Aika: torstaina 28.11.2019 klo 19.00
Paikka: Ravintola Blue Peter, Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajien ja tarvittaessa kahden äänten laskijoiden valinta
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen