YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: torstaina 15.11.2018 klo 18.00
Paikka: Ravintola Blue Peter, Lauttasaari

Kokouskutsu on läehtetty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Käsiteltävät asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajien ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijoiden valinta
  • Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
  • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
  • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  • Muut esille tulevat asiat
  • Kokouksen päättäminen