Kielikylpy-yhdistys haluaa nostaa viestinnässään esiin sitä upeaa työtä, jota kielikylpyopetuksen parissa Lauttasaaressa tehdään. Pyysimme päiväkoteja ja koululuokkia kertomaan kuulumisiaan tekstein ja kuvin ja välittämään samalla inspiraatioita kollegoillekin. Me kielikylvystä kiinnostuneet pääsemme kurkistamaan ruotsinkielisen opetuksen arkeen kielikylpypolun eri vaiheissa.

Väistössä Vattuniemen ala-asteen tiloissa opiskeleva 6K-luokka sai tänä syksynä uuden opettajan. Alkusyksyn viikot ovatkin nojautuneet tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen. “Ylpeänä ja suurella innolla luotsaan tätä iloista, yhteistyöhenkistä 21 oppilaan ryhmää”, kertoo luokanopettaja Minna Iljamo

“Ympäristöopissa oppilaat ovat tehneet digikasvion, jota varten teimme yhteisiä metsäretkiä naapuriluokka 5K:n kanssa kauniisiin ja värikkäisiin Larun maisemiin.” Kasviota varten oppilaat kuvasivat vähintään 20 luonnonkasvia ja etsivät eri lähteitä käyttämällä niistä tietoja  ja “saivat aikaiseksi mitä hienoimpia töitä!”, iloitsee opettaja. 

“Syksyn ilmiöpäiväjakson aikana tutkimme ja opimme tärkeitä juttuja mm. nuoren kasvusta, identiteetistä ja tunnetaidoista. Laskemista, kirjoittamista, lukemista, kasvamista, uuden oppimista, ryhmässä olemista ja kaveritaitoja, yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimista – niistä on meidän luokan päivät tehty!”